למכירה ברחובות | A1 Israel
מגזין הנדל
מגזין הנדל

סינון לפי מחירים מתאפשר רק בבחירת סוג עסקה בודד - להשכרה או למכירה

הזמנה להציע הצעות

למכירה ברחובות נכס להשבחה עם תשואה גבוהה! (אפשרות גם להשכרה)

באזור התעשיה הותיק של רחובות ניצב מבנה בעל 3 קומות 
ובו מוצעת כעת למכירה הקומה העליונה בשלמותה בשטח של  
1,900 מ"ר המיועדת לתעשיה ומלאכה + זכויות על הגג.
 
הנכס מצוי באיזור שעובר חידוש תב"ע ובעל פוטנציאל 
השבחה משמעותי. הנכס מוצע גם להשכרה.

 

 

 

עקב פניות של מתעניינים יובהר, כי:
א. סכום ההמחאה הבנקאית שיש לצרף למסמכי הגשת ההצעה, יעמוד על סך של 190,000 ₪.
ב. סכום התחלת ההתמחרות בגין כל נכס מהנכסים הנזכרים בטבלה שלהלן, יעמוד על סך של 1,900,000 ₪.
ג. ההזמנה להציע הצעות וטופסי הגשת ההצעות לגבי כל אחד מהנכסים, המופיעים כעת באתר,
תוקנו בהתאם לאמור לעיל והם הטפסים המחייבים.

 

 

לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה להתמחרות שמועדה יתפרסם בהמשך, מלאו פרטיכם בחלון האדום שמשמאל >>>>

 

פירוט השטחים למכירה

שטחייעודקומה
1900 מ"רתעשייה 1

תאריך אחרון לקבלת הצעות בהתאם לנוהל המוכרת לידי עו"ד המוכרת כמפורט במסמכי ההתמחרות | ט.ל.ח. | כל המידע המצוין לעיל הועבר מבעל הנכס ואינו מחייב את בעלי אתר A1 Israel. | התמונות וההדמיות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. יש לבדוק מול מחלקת ההנדסה ו/או כל גורם תכנוני אחר בעירייה אם ניתן לבצע את ההדמיות בפועל במגרשים. | על המציעים לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בקשר עם המגרשים המוצעים למכירה והמידע המפורסם.

 

 

היצירה 19, רחובות

לצפייה במפה במסך מלא

לפרטים נוספים ולקבלת קוד גישה להתמחרות

  • *שדות חובה
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

או חייגו:

072-3922169